INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA PRZEZ KLIENTA KONSUMENTA

Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY

Prawo odstąpienia od umowy

Masz prawo odstąpić od Umowy Sprzedaży w terminie czternastu (14) dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin na odstąpienie od Umowy Sprzedaży wygasa po upływie czternastu (14) dni:

  • od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży, której przedmiotem jest Produkt-Usługa lub Produkt Cyfrowy;
  • od dnia otrzymania Produktu Fizycznego przez Ciebie lub przez wskazaną nam osobę trzecią (inną niż Kurier);
  • od dnia otrzymania przez Ciebie lub przez wskazaną nam osobę trzecią (inną niż Kurier) ostatniego Produktu Fizycznego, jeżeli przedmiotem Umowy Sprzedaży było kilka Produktów Fizycznych dostarczanych partiami lub w częściach;
  • od dnia otrzymania przez Ciebie lub przez wskazaną nam osobę trzecią (inną niż Kurier) pierwszego Produktu Fizycznego, jeżeli przedmiotem Umowy Sprzedaży jest dostarczanie Produktów Fizycznych przez czas oznaczony;

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży, musisz poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia (np.: pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną) przesłanego na adres:

SUNHOE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Stawigudzie pod adresem: ul.Rumiankowa 3,  11-034 Stawiguda
E-mail: sklep@nnpotech.pl
Telefon: +48 500191179

Możesz skorzystać z tego wzoru formularza odstąpienia od Umowy Sprzedaży, jednak nie jest to obowiązkowe.

W każdym przypadku po otrzymaniu Twojego oświadczenia prześlemy Ci niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

Aby zachować termin odstąpienia od Umowy Sprzedaży, wystarczy, że wyślesz do nas informację dotyczącą wykonania przysługującego Ci prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży przed upływem terminu na odstąpienie od umowy. 

Skutki odstąpienia od umowy 

W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży zwrócimy Ci wszystkie otrzymane od Ciebie płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Ciebie sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Twojej decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Ciebie użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziłeś się na inne rozwiązanie; w każdym jednak przypadku nie poniesiesz żadnych opłat związanych z tym zwrotem.

Zastrzegamy jednak, że możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwrotu Produktu Fizycznego lub do czasu dostarczenia nam dowodu jego odesłania w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Prosimy odesłać lub przekazać nam Produkt Fizyczny niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowałeś nas o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli odeślesz Produkt Fizyczny przed upływem czternastu (14) dni.

W związku z odstąpieniem od Umowy Sprzedaży:

  • w przypadku Produktu Fizycznego będziesz musiał ponieść bezpośrednie koszty jego zwrotu;
  • w przypadku Produktu-Usługi, co do której zażądałeś rozpoczęcia jej świadczenia przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy Sprzedaży, będziesz musiał zapłacić kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformowałeś nas o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. 

Wzór odstąpienia do umowy sprzedaży: Pobierz

Wzór reklamacji do umowy sprzedaży: Pobierz